Molekulární genetika

Genetika obecně
DNA a RNA
Replikace
Transkripce
Translace
Mutace
Nositelkami dědičné informace jsou nukleové kyseliny - kyselina deoxyribonukleová a u RNA-virů kyselina riboukleová. Nukleové kyseliny jsou polymerní - tj. vysokomolekulární látky, jejichž základními jednotkami jsou nukleoidy . Nukleoid vznikne spojením organické báze, pětiůhelníkatého cukru a kyseliny trihydrogenfosforečné(fosfátu)

zdroj: genetika.wz.cz