Bakterie

Zpět

Bakterie jsou jednoznačně nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Je možno je nalézt v půdě, vodě, ovzduší i jakošto symbionty uvnitř a na povrchu mnohobuněčných organismů. Vyskytují se mezi nimi druhy, které se specializují na osidlování prostředí, kde by ostatní organismy mohly přežívat jen stěží (vroucí voda v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry. Některé druhy jsou dle výzkumů sto přežít i ve vesmíru - ve vakuu a o teplotě - 270 stupňů Celsia. Studiem bakterií se zabývá bakteriologie, za jejíhož zakladatele je považován Robert Koch.


Bakterie (Bacteria) jsou prokaryotické organismy a vyznačují se jistými charakteristickými vlastnostmi: