Anatomie a morfologie rostlin

Histologie - rostlinná pletiva

Botanika obecně
Rostlinné orgány Fyziologie rostlin
Ontogeneze a růst rostlin
Rozmnožování rostlin
Pohyby a dráždivost u rostlin
Systematické rozdělení rostlin
 1. Rostlinná pletiva
  1. Rozdělení podle způsobu vzniku
  2. Rozlišení na základě schopnosti dělení
  3. Tvarové rozdělení
   1. PARENCHYM
   2. PROZENCHYM
   3. KOLENCHYM
   4. SKLERENCHYM
  4. Funkční dělení pletiv:
   1. Dělivá (meristémy)
   2. Krycí
   3. Vodivá
   4. Základní
  Rostliny jsou anatomicky velice různorodé, mezi zástupce této říše patří jak jednobuněčné řasy (např.krásnoočko), jejichž stavba těla je velice jednoduchá, tak i obrovské stromy složené z miliard různých buněk skládájící v pletiva ( soubory buněk stejné funkce a tvaru), která vyrvářejí orgány (soubory pletiv s charakteristickým tvarem i funkcí)a ty zase v orgánové soustavy tvořící celý organismus.

  Rostlinná pletiva

  Pletiva jsou soubory buněk stejného tvaru i funkce, jde o obdobu živočišných tkání. Věda zabývající se tkáněmi a pletivy se nazývá histologie. Existuje mnoho druhů pletiv, všechny jsou popsány níže:

  Podle způsobu vzniku dělíme pletiva na:

  Podle schopnosti dělení rozlišujeme pletiva

  Tvarové rozdělení

  Sklerenchym                                Aerenchym
  SklerenchymAerenchym

  Funkční dělení pletiv