Botanika

Anatomie a morfologie rostlin
Rostlinné orgány Fyziologie rostlin
Ontogeneze a růst rostlin Rozmnožování rostlin
Pohyby a dráždivost u rostlin Systematické rozdělení rostlin

Botanika (od slova botane = lat. rostlina) je jedním z nejstarších biologických disciplín. Zabývá se všestranným studiem rostlin a v rámci toho se dělí na několik oborů: