Pohyby a dráždivost rostlin

Anatomie a morfologie rostlin
Botanika obecně
Anatomie a morfologie rostlin
Ontogeneze a růst rostlin
Rozmnožování rostlin
Systematické rozdělení rostlin
 1. Rostlinná pletiva
  1. Rozdělení podle způsobu vzniku
  2. Rozlišení na základě schopnosti dělení
  3. Tvarové rozdělení
   1. PARENCHYM
   2. PROZENCHYM
   3. KOLENCHYM
   4. SKLERENCHYM
  4. Funkční dělení pletiv:
   1. Dělivá (meristémy)
   2. Krycí
   3. Vodivá
   4. Základní

  Pohyby a dráždivost

  Pohyby celého organismu nebo jen jeho části jsou výsledkem reakce jedince na okolí - dráždivosti, která je charakteristická pro každou živou soustavu. U rostlin rozlišujeme 2 druhy pohybů - fyzikální - založené na fyzikálních principech, nezávislé na vitálních pochodech v rostlině (mohou je vykonávat i již uhynulé rostliny - a vitální, které jsou charakteristické pouze pro živé rosltiny a dějí se na základě fyziologických pochodů v rostlině.

  Fyzikální pohyby

  Probíhají i u uhynulých rostlin, dějí se na základě fyzikálních zákonitostí.Spadají sem pohyby:

  Vitální pohyby

  Probíhají výhradně u rostlin živých a samotná rostlina si je do určité míry koriguje sama, dělí se na pohyby lokomoční, kdy dochází k přesunu celé rostliny - spadají sem pouze taxe, a pohyby ohybové, kdy se mění poloha pouze části rostliny, spadají sem tropismy a nastie, které jsou indukované a pohyby autonomní:

  Lokomoční vitální pohyby

  Ohybové vitální pohyby