Systematické rozdělení rostlin

Anatomie a morfologie rostlin
Botanika obecně
Anatomie a morfologie rostlin
Ontogeneze a růst rostlin
Rozmnožování rostlin
Pohyby a dráždivost u rostlin
Rostliny podle složitosti a stupně vývoje dělíme na vyšší a nižší. Tělo nižších rostlin je většinou jednobuněčné, ale může být i vícebuňečné - nazýváme ho stélka, buňky netvoří diferenciovaná pletiva a chybí zde také systém pletiv vodivých. Vyšší rostliny už mají tělo rozdělené na kořen, stonek a list (viz.organologie) a pohlavní orgány, jsou již dokonale adaptované pro život na souši (také díky vyspělému systému vodivých pletiv) Systém rostlin je vypsán níže.

Říše: Rostliny (botanes)

 1. Nižší rostliny (Thallobionta)
  1. Glaucophyta
  2. Červené řasy (Rhodophyta)
  3. Obrněnky (Dinophyta)
  4. Skrytěnky (Cryptophyta)
  5. Hnědé řasy (Chromophyta)
   1. Zlativky (Chrysophycae)
   2. Rozsivky (Bacillariophycae)
   3. Chloromonády (Raphidophycae)
   4. Eustigmatophyceae
   5. Xanthophyceae
   6. Chaluhy (Phaeophycae)
  6. Haptophyta
  7. Krásnoočka (Euglenophyta)
  8. Chlorarachniophyta
  9. Zelené řasy (Chlorophyta)
   1. Prasinophycae
   2. Pláštěnky (Chlamydophycae)
   3. Zelenivky (Chlorophyceae)
   4. Ulvophycae
   5. Trebouxiophycae
   6. Spájivky (Conjugatophyceae)
   7. Parožnatky (Charophyceae)
  1. Vyšší rostliny (Cormobionita)
   1. Mechorosty (Bryophyta)
    1. Játrovky (Hepatopsida)
    2. Hlevíky (Anthoceropsida)
    3. Mechy (Bryopsida)
   2. Kapraďorosty (Pteridophyta)
    1. Plavuně (Lycopodiopsida)
    2. Přesličky (Equisetophyta)
    3. Kapradiny (Pteridophyta)
    4. Psilotopsida
    5. Ophioglossopsida
   3. Semenné rostliny (Spermatophyta)
   4. Cycadophytina
    1. Kapraďosemenné(Lyginodendropsida)
    2. Cykasy (Cycadopsida)
   5. Coniferophytina
    1. Jinany (Ginkgopsida)
    2. Jehličnany (Pinopsida)
    3. Liánovce (Gnetopsida)
   6. Krytosemenné (Angiospermophytina)
    1. Jednoděložné (Liliopsida)
    2. Dvouděložné (Magnoliopsida)
     Nižší rostliny - Thallobionta     Vyšší rostliny - Cormobionta