Chemické složení a vlastnosti živých soustav

Každá živá buňka se skládá převážně z vody - 60 - 70%. Organické sloučeniny, stavební kameny života, jsou v ní zastoupeny asi 28% hmotnosti a organické látky zabírají zhruba 1% ze všech složek. ( přesné procentuální a hmotnostní vyjádření všech složek najdete v tabulce)