Ekologie

Faktory ovlivňující organismy
Ekologie populací
Ekologie společenstev
Ekologigie ekosystémů a biomů

Ekologie je věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy jejich vztah k okolí. Patří k pomrně mladým odvětvím biologie a je zajímavá tím, že ve své podstatě združuje poznatky z mnoha oborů (biologie, chemie, fyziky, matematiky, geografie...)

Podle úrovně studovaných ekologických vztahů se dělí se na řadu oborů: