Ekologie populací - Demekologie

Ekologie obecně
Ekologie jedince
Ekologie společenstev
Ekologigie ekosystémů a biomů

Populace je soubor jediců téhož druhu obývající konkrétní území (= BIOTOP) v určitém čase. Populace je živý systém, v němž se projevují biologické znaky jedinců, ale i biologické vlastnosti celé skupiny.K základním znakům každé populace patří:

Vztahy mezi populacemi

Pokud určitý prostor obvývá více druhů (populací), vždy se mezi nimi vyvine určitý vztah - buď pozitivní, neutrální nebo negativní. Existuje několik různých typů vzájemného ovlivňování organismů, ale rozmanitost přírody nevylučuje existenci nebo vznik jiných, nám dosud neznámých. . Výčet vztahů je uveden níže.

Pozitivní a neutrální vzahy mezi populacemi

Negativní vzahy mezi populacemi