Buněčný cyklus Eukaryot

Eukaryota obecně
Eukaryotická buňka
Rozmnožování eukaryot
Osmotické jevy v buňce
Buněčný cyklus je souhrn dějů probíhajících v buňce od vzniku z buňky mateřské až po další dělení. Zahrnuje několik fází: