Stavba eukaryotické buňky

Eukaryota obecně
Rozmnožování eukaryot
Buněčný cyklus
Osmotické jevy v buňce
Eukaryotická buňka se vyznačuje mnohem větší složitostí a velikostí oproti buňce prokaryotické. Narozdíl od ní se liší i strukturou jaderného aparátu, který je ohraničen jadernou membránou a obsahuje jeden nebo více chromozomů, jež mohou být:

Rysy charakteristické pro eukaryotickou buňku

Stavba eukaryotické buňky

Narozdíl od mnohem jednodušší buňky prokaryotické můžeme u eukaryot nalézt množství jiných, pokročilejších organel (popsány níže), liší se také ve struktuře jádra, které je ohraničeno jadernou membránou. Rozlišujeme 2 základní typy eukaryotických buněk - rostlinnou a živočišnou. Liší se hlavně v absenci buněčné stěny u buňky živočišté a také v množství různých speciálních organel, které obsahuje jeden nebo druhý typ těchto buněk ( např. chloroplasty u rostlinných buněk).

Struktura

Organely charakteristické pouze pro živočišnou buňku

Organely charakteristické pouze pro rostlinnou buňku