Nebuněčné organismy

Viry
Viroidy
Virusoidy
Priony

Nebuněčné , respektive subcelulární organismy jsou různorodou skupinou struktur nacházejících se na pomezí živých a neživých systémů. Řadí se viry, viroidy a virusoidy, případně i priony, pokud je lze považovat za organismy.