Prochlorofyty

Zpět

Prochlorofyty jsou prokaryotické autotrofní organismy. Jsou součástí nanoplanktonu oceánů a moří. Stavbou buněk se podobají sinicím. V tylakoidech obsahují chlorofyl a, chlorofyl b a karetonoidy. Nález chlorofylu b u prokariotického organismu potvrzuje vývojovou spojitost tohoto oddělení s eukaryotickými nižšími organismy.