Sinice

Zpět

Sinice jsou gramnegativní eubakterie s oxygenní fotosyntézou. Nejstarší fosilie jsou staré 3,5 miliardy let. Jsou vlastně zodpovědně za kyslíkatou atmosféru na Zemi, kdy byly po 1,5 miliardy let dominantní životní formou. Jako hlavní fotosyntetické barvivo používají chlorofyl a. Dále obsahují alfa a ß karoteny a xantofyly. Jako světlosběrné antény fungují fykobilizómy sedící na povrchu thylakoidů. Jsou složeny z fykobiliproteinů c-fykocyaninu, allofykocyaninu a c-fykoerythrinu. Rozmnožují se pouze nepohlavně.
Mimo suchých (chladných i horkých) pouští v žijí úplně všude. Ve vodě, v půdě, na skalách, na rostlinách i zvířatech. Některé mohou být toxické či alergenní. Jiné se naopak používají v humánní výživě, jako například Arthrospira (prodávaný často jako Spirulina) nebo Nostochopsis.