Taxonomie (systematika)

Zabývá se taxony (pojmenovanými jednotkami přijatými do taxonomické soustavy), teorií a praxí jejich třídění. Základním výsledkem taxonomického studia je soustava, ve které jsou taxony zařazeny do hierarchie kategorií. Hierarchická klasifikace je soustava kategorií různé úrovně, do nichž zařazujeme taxony.

Druhy kategorií:

  1. základní - každý organismus do nich musí být zařazen
  2. doplňkové - vytváříme z kategorií základních (např. podřád)
  3. dodatečné - nejsou odvozené od kategorií základních a jejich místo nemusí být v hierarchii pevně stanoveno

Typy taxonomie:

  1. fenetická: používá matematické procesy ke zjišťování podobnosti organismů
  2. fylogenetická: zkoumá příbuznost organismů
  3. evoluční: spojení obou předchozích

Taxonomické kategorie (jednotky)

příklad: člověk:

nadříše eukaryota
říše (regnum) živočichové
kmen (phylum), u rostlin oddělení (divisio) strunatci
třída (classis) savci
řád (ordo) primáti
čeleď (familia) lidé
rod (genus) člověk (Homo)
druh (species) Homo sapiens
varieta, forma


Pojmenování nových druhů se řídí několika pravidly:

  1. binomická nomenklatura: každý organismus musí mít rodové a druhové jméno
  2. princip priority: od roku 1735 je platné nejstarší zaznamenané jméno
  3. jednoznačnost: nesmí být stejný název pro dva různé druhy
  4. princip typů: pro nový druh musí existovat typ (konkrétní exemplář, podle kterého byl taxon popsán)